Begränsningar

Dessa är gränsvärden för storleken på objekt och arkiv som ska genomsökas:

Maximal objektstorlek (i byte)
I det här fältet kan du ange ett värde som visar objektets maximala storlek. Antivirusmodulen kommer endast att genomsöka objekt som är mindre än den angivna storleken. Du bör inte ändra standardvärdet; normalt finns ingen anledning att ändra detta. Eventuella ändringar måste göras av avancerade användare som har särskild anledning att undanta större objekt från genomsökning.

Maximal tid för genomsökning av objekt (i sekunder)
Anger maximal tid för genomsökning av ett objekt. Om användaren har angett ett värde kommer anvivirusmodulen att avsluta genomsökningen av det aktuella objektet oavsett om genomsökningen slutförts eller inte.

Antal nästlade arkiv
Anger maximalt djup vid arkivgenomsökningen. Du bör inte ändra standardvärdet 10; normalt finns ingen anledning att ändra detta. Om genomsökningen av ett arkiv avslutats i förtid p.g.a. detta kommer arkivet inte att kontrolleras.

Maximal filstorlek i arkivet (i byte)
Här kan du ange maximal filstorlek för filer i komprimerade arkiv (när de extraherats) som ska genomsökas. Om genomsökningen av ett arkiv avslutats i förtid p.g.a. detta kommer arkivet inte att kontrolleras.

 

Begränsningar