Objekt

Här kan du ange vilka systemkomponenter och objekt i filsystemet som ska genomsökas efter virus.

Arbetsminne – genomsöker arbetsminnet efter hot
Startsektorer – övervakar startsektorerna i datorn och söker efter startsektorvirus
Filer – söker igenom alla vanliga filtyper (program, bilder, musik, video, databasfiler osv.)
E-postfiler – söker igenom specialfiler som används av e-postklienter för att lagra e-postmeddelanden
Arkiv – genomsöker filer som finns i komprimerade arkiv (ZIP, RAR, ARJ, TAR…)
Självuppackande arkiv – självextraherande arkiv (SFX) är arkiv som inte behöver några specialprogram – komprimeringsprogram – för att packa upp sig själva (dessa filer är körbara EXE-filer)
Internt packade filer – efter exekvering kommer internt packade filer (till skillnad från standardarkiv) att packas upp i minnet. Standardarkiv innefattar UPX, yoda, ASP pack, osv.)

 

Objekt