Övrigt

Här kan du konfigurera diverse andra genomsökningsparametrar för ThreatSense.

Logga alla objekt
det här alternativet har olika betydelse beroende på typ av genomsökning (realtidssökning eller särskild genomsökning). Om du aktiverar loggning i genomsökningen kommer programmet att logga alla genomsökta objekt inklusive rena filer. När realtidsskyddet är aktivt kommer det här alternativet att utöka genomsökningen till alla filer i arkivet, inklusive filer som markerats som rena.

Under Annat kan du lägga till följande alternativ:

Genomsök alternativa dataströmmar (ADS)
De alternativa dataströmmarna (ADS) som används av filsystemet NTFS består av fil- och mappassociationer som inte är synliga för vanliga genomsökningsmetoder. Många infiltrationsförsök maskerar sig som alternativa dataströmmar för att undvika upptäckt.

Kör genomsökningar i bakgrunden med låg prioritet
Varje genomsökningssekvens kräver en viss mängd systemresurser. Om du arbetar med program som kräver mycket systemresurser kan du aktivera genomsökning i bakgrunden med låg prioritet och spara resurser till dina program.

Bevara tidsstämpeln för senaste åtkomst
Markera det här alternativet om du vill behålla den ursprungliga åtkomsttiden för genomsökta filer i stället för att uppdatera den (t.ex. för användning med system för säkerhetskopiering av data).

Bläddra i loggen
Med det här alternativet kan du aktivera/inaktivera bläddring i loggarna. Om alternativet är markerat rullas informationen uppåt i fönstret.

Visa meddelande om slutförd genomsökning i ett separat fönster
Öppnar ett fristående fönster som innehåller information om genomsökningsresultaten.

 

Övrigt