Rensning

Inställningarna för rensning anger hur skannern fungerar när infekterade filer rensas. Det finns tre rensningsnivåer:

Varning

I standardläget tas hela arkivfilen bort endast i de fall då den bara innehåller infekterade filer. Om det även finns legitima filer tas den inte bort. Om en infekterad arkivfil identifieras i läget strikt rensning tas hela filen bort även om det dessutom finns filer som inte är infekterade.

Rensa inte
Infekterade filer rensas inte automatiskt. Ett varningsfönster visas där användaren kan välja en åtgärd.

Standardnivå
Programmet försöker automatiskt rensa eller ta bort infekterade filer. Om det inte är möjligt att välja rätt åtgärd automatiskt visas flera olika uppföljningsåtgärder. Uppföljningsåtgärderna visas även om det inte gick att slutföra en fördefinierad åtgärd.

Strikt rensning
Programmet rensar eller tar bort alla infekterade filer (inklusive arkivfiler). Det enda undantaget är systemfiler. Om det inte är möjligt att rensa dem visas ett varningsfönster med förslag på åtgärder.

 

 

 

 

 

Rensning