Tillägg

Ett tillägg är den del av filnamnet som kommer efter punkten. Tillägget definierar filens typ och innehåll. I det här avsnittet av parameterinställningar för ThreatSense kan du definiera vilken typ av filer som ska genomsökas.

Som standard genomsöks alla filer oavsett vilket tillägg de har. Det går att lägga till vilket tillägg som helst i listan över filer som undantas för genomsökning. Om kryssrutan Genomsök alla filer är avmarkerad ändras listrubriken till lista över genomsökta filer. Listan innehåller den fördefinierade inställningen för de vanligaste filtyperna. Med hjälp av knapparna Lägg till och Ta bort kan du aktivera eller inaktivera genomsökning av filer med vissa tillägg.

Om du vill aktivera genomsökning av filer som saknar tillägg markerar du alternativet Genomsök filer utan tillägg.

Det kan vara användbart att undanta filer från genomsökning om genomsökningen av vissa filtyper gör att programmet fungerar felaktigt. Det kan till exempel vara lämpligt att undanta filer med tilläggen EDB, EML och TMP när MS Exchange server används.

 

Tillägg