Lägga till meddelanden till ett e-postmeddelande

Skickade och mottagna e-postmeddelanden som genomsöks av ESET Smart Security kan märkas med ett meddelande i ämnesraden eller i texten, vilket anger att meddelandet har genomsökts och att det inte är infekterat. Den här funktionen ökar tillförlitligheten för meddelanden, och om en infiltration identifieras ger funktionen värdefull information om meddelandets hotnivå. Alternativen för den här funktionen finns under Avancerade inställningar (tryck på F5) > Skydd mot virus och spionprogram > Skydd av e-post. Meddelanden kan fästas vid alla e-postmeddelanden, endast infekterade e-postmeddelanden, eller inga e-postmeddelanden. Med ESET Smart Security kan du också lägga till meddelanden till den ursprungliga ämnesraden genom att välja Lägg till meddelande till ämnesraden i mottagen och läst infekterad e-post och Lägg till meddelande till ämnesraden i skickad infekterad e-post.
Det går att ändra innehållet i meddelandena i fältet Mall som läggs till ämnesraden för infekterad e-post. Dessa modifieringar kan hjälpa till att automatisera filtreringen av infekterade e-postmeddelanden (om detta stöds av e-postklienten), genom att infekterade e-postmeddelanden sparas i en separat mapp.

Lägga till meddelanden till ett e-postmeddelande