Kompatibilitet

I vissa e-postprogram kan du ha problem med att ta emot meddelanden (om du till exempel tar emot meddelanden med en långsam Internetanslutning kan timeout uppstå när kontrollen utförs). Om detta är fallet kan du försöka ändra sättet som kontrollen utförs på. Om du minskar kontrollnivån kan det påverka rensningsprocessen.

Om maximal effektivitet har aktiverats tas infiltreringar bort från infekterade meddelanden (om alternativen Ta bort eller Rensa har aktiverats, eller om maximal nivå eller mellannivå har angetts för rensning) och information om infiltreringen visas före e-postmeddelandets ursprungliga ämnesrad.

Mediumkompabilitet ändrar sättet som meddelanden tas emot på. Meddelanden skickas till e-postklienten med en del i taget. När den sista delen av meddelandet har överförts genomsöks det efter infiltreringar. Infektionsrisken ökar dock om den här kontrollnivån används. Rensningsnivån och hanteringen av meddelanden (varningsmeddelanden som läggs till i ämnesrader och e-postmeddelanden) är identiska med inställningen för maximal effektivitet.

Vid nivån maximal kompabilitet visas ett varningsfönster när ett infekterat meddelande har tagits emot. Ingen information om infekterade filer läggs till ämnesraden eller e-postmeddelandet och infiltreringar tas inte bort automatiskt. Användaren måste själv ta bort infiltreringar via e-postklienten.

Nod32 ea config epfw scan pop3 comp Kompatibilitet

 

Kompatibilitet