Ta bort infiltreringar

Om ett infekterat e-postmeddelande tas emot visas ett varningsfönster. Varningsfönstret visar avsändarens namn, e-postmeddelandet och namnet på infiltreringen. I fönstrets nedre del finns tillgängliga alternativ för det identifierade objektet. Det rekommenderas nästan alltid att du väljer antingen Rensa eller Ta bort. Vid speciella situationer, när du vill ta emot den infekterade filen, anger du Lämna. Om den maximala rensningsnivån har aktiverats visas ett informationsfönster utan några tillgängliga alternativ för infekterade objekt.

 

Ta bort infiltreringar