Ändring av konfigurationen för realtidsskydd

Realtidsskyddet utgör en nyckelkomponent i datorns skydd mot skadlig kod. Därför måste man vara försiktig när man ändrar dessa parametrar. Du rekommenderas att endast ändra dessa inställningar under vissa förutsättningar. Ett exempel kan vara om det uppstår en konflikt med ett program eller en realtidsskanner hos ett annat antivirusprogram.
När ESET NOD32 Antivirus har installerats optimeras alla inställningar så att användarna får ett maximalt systemskydd. Du kan när som helst återställa standardinställningarna genom att klicka på knappen Standard i fönstret för inställning av realtidsskydd (Avancerade inställningar > Skydd mot virus och spionprogram > Skydd av filsystemet i realtid).

 

Ändring av konfigurationen för realtidsskydd