Inställning av kontrollen

Nod32 ea config amon Inställning av kontrollen

Med realtidsskyddet av filsystemet kontrolleras alla medietyper, och kontrollen utlöses av olika händelser. Kontrollen använder identifieringsmetoderna med ThreatSense-teknik (enligt beskrivningen i Parameterinställningar för ThreatSense-motorn. Kontrollen kan fungera på olika sätt för befintliga filer och för filer som nyss har skapats. Det går att använda en högre kontrollnivå på filer som nyligen har skapats.

 

Inställning av kontrollen