Avancerade inställningar

I standardläget kommer filer som redan genomsökts inte att genomsökas igen såvida de inte modifierats (för att ta så lite systemresurser som möjligt under realtidsskydd av filerna); filerna genomsöks igen omedelbart efter varje uppdatering av virussignaturdatabasen. Om du vill genomsöka alla filer varje gång de används ska du inaktivera alternativet Optimerad genomsökning under Skydd av filsystemet i realtid i fönstret Avancerade inställningar.

Funktionen Skydd av filsystemet i realtid startar varje gång datorn startas och genomsöker filer oavbrutet. I särskilda fall (t.ex. om det uppstår konflikt med ett annat genomsökningsprogram som också arbetar i realtid) kan realtidsskyddet avslutas genom att avmarkera alternativet Automatisk start av realtidsskyddet av filsystemet.

I standardläget används inte avancerad heuristik när filerna körs, men funktionen kan aktiveras genom att markera alternativet Avancerad heuristik vid körning av fil. Om det här alternativet aktiveras kan vissa program gå långsammare på grund av ökade systemkrav.

 

 

Avancerade inställningar