Genomsök vid (händelseutlöst genomsökning)

Som standard genomsöks alla filer när de öppnas, körs eller skapas. Det rekommenderas att du behåller standardinställningarna som ger ett maximalt realtidsskydd för datorn.
Alternativet för diskettåtkomst ger kontroll över diskettens startsektor vid åtkomst av enheten. Alternativet för avstängning av datorn ger kontroll över hårddiskens startsektorer när datorn stängs av. Startsektorvirus är numera sällsynta, men det rekommenderas ändå att du lämnar dessa alternativ aktiverade, eftersom det fortfarande finns en risk för infektion via startsektorvirus från andra källor.

 

Genomsök vid (händelseutlöst genomsökning)