Kontrollera filer som nyligen har skapats eller ändrats

Filer som nyligen skapats löper högre risk att vara infekterade än befintliga filer, och nya filer genomsöks med extra parametrar. Förutom de vanliga signaturbaserade genomsökningsmetoderna används även avancerad heuristik, vilket avsevärt förbättrar detekteringsnivån. Självuppackande filer (SFX) och internt packade filer (internt komprimerade exekverbara filer) genomsöks också. I standardläget genomsöks arkiv upp till 10:e nästlingsnivån och kontrolleras oavsett faktisk storlek. Avmarkera alternativet Standardinställningar för genomsökning av arkiv om du vill ändra inställningarna för arkivgenomsökning.

 

Kontrollera filer som nyligen har skapats eller ändrats