Media som ska genomsökas

Som standard kontrolleras alla medietyper.

Lokala enheter – alla hårddiskar i datorn kontrolleras
Flyttbara media – disketter, USB-lagringsenheter, o.s.v.
Nätverksenheter – genomsöker alla mappade enheter

Det rekommenderas att standardinställningarna används. Det rekommenderas att dessa inställningar endast används i speciella fall, till exempel om kontroll av vissa media gör att dataöverföring går betydligt långsammare.

 

Media som ska genomsökas