Rensningsnivåer

Det finns tre rensningsnivåer för realtidsskyddet.

  • I den första nivån visas ett varningsfönster med tillgängliga alternativ för alla identifierade infiltreringar. Användaren måste ange en åtgärd för varje infiltrering för sig. Den här nivån är avsedd för avancerade användare som vet hur alla typer av infiltreringar ska hanteras.
  • I mellannivån väljs en fördefinierad åtgärd automatiskt och utförs därefter. Vilken åtgärd som väljs beror på typen av infiltrering. När en infekterad fil identifieras och tas bort anges det i ett informationsmeddelande längst ned till höger på skärmen. Ingen automatisk åtgärd utförs dock om infiltreringen finns i ett arkiv som även innehåller rena filer. Inte heller utförs någon åtgärd för objekt som inte har någon fördefinierad åtgärd kopplad till sig.
  • Den tredje nivån är den mest ”aggressiva” nivån – alla infekterade objekt rensas. Eftersom den här nivån kan leda till att giltiga filer går förlorade rekommenderas det att den endast används i specifika situationer.

Nod32 ea config clean Rensningsnivåer

 

Rensningsnivåer