Vad ska man göra om realtidsskyddet inte fungerar?

I nästa kapitel beskrivs problemsituationer som kan uppstå när realtidsskyddet används, och hur de kan felsökas.

Realtidsskyddet har inaktiverats

Om en användare har inaktiverat realtidsskyddet av misstag måste det aktiveras på nytt. Aktivera realtidsskyddet på nytt genom att gå till Inställningar > Skydd mot virus och spionprogram och klicka på Aktivera i inställningsfönstret för realtidsfilskydd.

Om realtidsskyddet inte startas samtidigt som datorn startas beror det troligen på att alternativet Automatisk start av skydd av filsystemet i realtid har inaktiverats. Aktivera detta alternativ genom att gå till Avancerade inställningar (F5) och klicka på Skydd av filsystemet i realtid i den vänstra kolumnen. Avsnittet Avancerade inställningar finns längst ned i fönstret. Kontrollera att kryssrutan Automatisk start av skydd av filsystemet i realtid har markerats.

Nod32 ea config amon Vad ska man göra om realtidsskyddet inte fungerar?

Infiltreringar identifieras och rensas inte av realtidsskyddet

Kontrollera att inga andra antivirusprogram har installerats på datorn. Om två realtidsskydd har aktiverats samtidigt kan de hamna i konflikt med varandra. Det rekommenderas att du avinstallerar alla andra antivirusprogram på datorn.

Realtidsskyddet startar inte

Om realtidsskyddet inte startas när datorn startas (och alternativet Automatisk start av skydd av filsystemet i realtid har markerats) kan det bero på konflikter med andra program. Kontakta i så fall specialisterna på ESET:s kundtjänst.

 

 

Vad ska man göra om realtidsskyddet inte fungerar?