HTTP

Webbåtkomstskydd övervakar kommunikationen mellan webbläsare och fjärrservrar, och uppfyller reglerna för HTTP (Hypertext Transfer Protocol) och HTTPS (krypterad kommunikation). ESET Smart Security är konfigurerat för att använda standarderna i de flesta webbläsare. Det går dock att ändra alternativen för HTTP-genomsökning i avsnittet Webbåtkomstskydd > HTTP, HTTPS. I huvudfönstret för HTTP-filter kan du markera eller avmarkera alternativet Aktivera HTTP-kontroll. Du kan också ange vilka portnummer som ska användas för HTTP-kommunikation. Portnumren 80, 8080 och 3128 är fördefinierade som standard. HTTPS-kontroll kan utföras i följande lägen:

Använd inte kontroll av HTTPS-protokoll
Krypterad kommunikation kommer inte att kontrolleras

Använd kontroll av HTTPS-protokoll för angivna portar
HTTPS-kontroll görs bara av de portar som definierats under alternativet Portar som används av HTTPS-protokollet

Använd kontroll av HTTPS-protokoll för program som har markerats som webbläsare som använder angivna portar
Programmet kontrollerar endast de program som angetts under webbläsare och använder portar som definierats under Portar som används av HTTPS-protokollet

 

HTTP