Adressbehandling

Här kan du ange HTTP-adresser som ska blockeras, tillåtas eller undantas från kontroll.
Knapparna Lägg till, Ändra, Ta bort och Exportera används för att hantera adresslistorna. Webbplatserna i listan över blockerade adresser kommer inte att vara tillgängliga. Webbplatser i listan över exkluderade adresser avläses utan att kontrolleras avseende skadlig kod. Om du aktiverar alternativet Tillåt endast åtkomst till HTTP-adresser i listan över tillåtna adresser kommer endast de adresser som angetts i listan över tillåtna adresser att vara tillgängliga, medan alla andra HTTP-adresser kommer att blockeras.

I alla listorna går det att använda symbolerna * (asterisk) och ? (frågetecken). Asterisken motsvarar alla teckensträngar, och frågetecknet motsvarar alla tecken. Du bör vara mycket försiktig när du anger undantagna adresser, eftersom den listan endast bör innehålla betrodda och säkra adresser. På samma sätt är det nödvändigt att kontrollera att symbolerna * och ? används på ett korrekt sätt i den listan. Om du vill aktivera en lista väljer du Visa aktiva. Om du vill få ett meddelande när du anger en adress från den aktuella listan, väljMeddela när adresser från listan används.

 

Adressbehandling