Webbläsare

ESET NOD32 Antivirus innehåller en funktion för webbläsare som låter användaren definiera om ett visst program är en webbläsare eller inte. Om användaren har markerat att ett program är en webbläsare övervakas all kommunikation från programmet oavsett vilka portnummer som används vid kommunikationen.
Funktionen för webbläsare är ett komplement till funktionen för HTTP-kontroll, eftersom HTTP-kontroll endast utförs på fördefinierade portar. Många Internettjänster använder dock dynamiska eller okända portnummer. På grund av detta går det att använda funktionen för webbläsare till att etablera en kontroll av portkommunikationer oavsett vilka anslutningsparametrar som används.

Det går att komma åt listan med program som har markerats som webbläsare direkt från inställningsskärmen för HTTP-kontroll (enligt ovan), under alternativet Webbläsare. Detta avsnitt innehåller även undermenyn Aktivt läge som anger kontrolläget för webbläsare. Aktivt läge är användbart eftersom det gör att överförda data undersöks som en helhet. Om läget inte aktiveras övervakas kommunikation från program gradvis i mindre grupper. Detta minskar effektiviteten hos dataverifieringsprocessen, men det ger även bättre kompabilitet för programmen i listan. Om inga problem uppstår vid användandet rekommenderas det att du aktiverar det aktiva kontrolläget.

 

Webbläsare