Dokumentskydd

Nod32 ea config dmon Dokumentskydd

Aktivera dokumentskydd
Aktiverar/inaktiverar dokumentskyddet. Funktionen Dokumentskydd genomsöker Microsoft Office-dokument innan de öppnas, samt filer som laddats ned automatiskt av Internet Explorer, som t.ex. Microsoft ActiveX-kontroller.

Funktionen aktiveras av program som använder Microsoft Antivirus API (t.ex. Microsoft Office 2000 och senare, eller Microsoft Internet Explorer 5.0 och senare).

 

Dokumentskydd