Genomsökning av datorn

Skannern utgör en viktig del av virusskyddet. Den används för att göra genomsökningar av filer och mappar på datorn. Du rekommenderas att göra regelbundna genomsökningar av systemet för att säkerställa en god systemsäkerhet.

Nod32 ea scanner main Genomsökning av datorn

En genomsökning kan utföras i två lägen: Smart genomsökning och Anpassad genomsökning.

Genomsökning av datorn