Genomsökning av datorn – fönster

Nod32 ea scan window Genomsökning av datorn   fönster

I det här fönstret visas genomsökningsförloppet. Här visas aktuell genomsökningsstatus, filer som innehåller skadlig kod och filer som inte genomsökts.

Obs!

Alla filer kan inte genomsökas, till exempel sådana som är lösenordsskyddade eller som används av Windows.

Genomsökningsförlopp:
Förloppsindikatorn visar andelen genomsökta objekt i procent. Värdet utgår från det totala antal objekt som ingår i genomsökningen.

Mål:
Namn på de objekt eller den objektgrupp som skannas just nu.

Antal hittade hot:
Totalt antal infekterade filer i den aktuella genomsökningen.

Bläddra i genomsökningsloggen
Markera den här kryssrutan om du vill kunna rulla i genomsökningsloggarna, så att det senast infekterade objektet eller loggposten visas på den sista raden i loggen. Om fönstrets utrymme tar slut flyttas listan uppåt så att de äldre posterna försvinner i överkanten.   

Paus genomsökningen stannas. Du kan starta genomsökningen igen genom att klicka på knappen Fortsätt
Stopp genomsökningen avbryts
Till bakgrunden genomsökningen fortsätter att köras i bakgrunden. All information om genomsökningar som körs i bakgrunden finns i avsnittet Genomsökning av datorn i ESET NOD32 Antivirus.

 

Genomsökning av datorn – fönster