Genomsökning av datorn

Nod32 ea config scan Genomsökning av datorn

Det här avsnittet innehåller alternativ som används vid val av genomsökningsparametrar.

Vald profil

En viss uppsättning parametrar som används vid genomsökning. Skapa en ny profil genom att klicka på Profiler…

Parameterinställningar för ThreatSense-motorn

Det här avsnittet innehåller avancerade inställningsalternativ, till exempel vilka filtillägg som ska kontrolleras och vilka identifieringsmetoder som ska användas. Om du vill öppna ett fönster med avancerade genomsökningsalternativ klickar du på Inställningar….

Genomsökningsobjekt
Klicka på Inställningar… om du vill visa ett dialogfönster där du kan ange mappar och filer som ska genomsökas.

 

Genomsökning av datorn