Genomsökningen har slutförts

Nod32 ea scan finishwindow Genomsökningen har slutförts

Genomsökningsresultat. Om genomsökningen har flyttats till bakgrunden visas resultaten i ett separat fönster. Följande information finns tillgänglig:

  • den tid som krävdes för genomsökningen
  • antal genomsökta objekt
  • antal infekterade objekt som hittats under genomsökningen
  • antal rensade objekt

 

Genomsökningen har slutförts