Genomsökningsobjekt

Nod32 ea scan target Genomsökningsobjekt

I det här avsnittet kan du definiera vilka objekt (minne, enheter, sektorer, filer och mappar) som ska kontrolleras efter infiltreringar.

Genomsökningsprofil ange vilken profil som ska användas vid genomsökning av de markerade objekten
Genomsökningsobjekt välj bland följande alternativ:

Efter profilinställningar – använder objekten som har angetts i den valda profilen
Flyttbara media – anger alla flyttbara media
Lokala enheter – anger alla lokala enheter
Nätverksenheter – anger alla mappade nätverksenheter
Inget val – avbryter val av objekt

Markera kryssrutorna i trädstrukturen som motsvarar objekten som du vill genomsöka.

Den redigeringsbara linjen under mappträdstrukturen gör att du snabbt kan flytta det markerade objektet inom trädstrukturen, eller lägga till det önskade objektet direkt. Det går endast att lägga till objekt direkt om det inte finns någon markering i mappträdstrukturen (som standard är inget objekt markerat).

Genomsök utan rensning Infekterade objekt rensas inte automatiskt. En genomsökning utan rensning ger dig en översikt över aktuell skyddsstatus. Information om genomsökningen sparas i en genomsökningslogg.
Inställningar… Om du klickar på den här knappen kan du göra detaljerade inställningar för genomsökningen. De tillgängliga alternativen beskrivs i Inställning av skanner.
Spara sparar ändringar som har utförts bland markerade objekt, inklusive markeringar som har gjorts inom mappträdstrukturen.

Genomsökningsobjekt