Inställningar för genomsökning

Nod32 ea config scanner scan Inställningar för genomsökning

Genomsök alternativa dataströmmar (ADS)

De alternativa dataströmmarna (ADS) som används av filsystemet NTFS består av fil- och mappassociationer som inte är synliga för vanliga genomsökningsmetoder. Många infiltreringsförsök maskerar sig som alternativa dataströmmar för att undvika upptäckt.

Kör genomsökningar i bakgrunden med låg prioritet

Vid varje genomsökningssekvens krävs en viss mängd systemresurser. Om du arbetar med program som kräver mycket systemresurser kan du aktivera genomsökning i bakgrunden med låg prioritet och spara resurser till dina program.

Logga alla objekt

Om det här alternativet är markerat visar loggfilen alla genomsökta filer, även sådana som inte är infekterade.

Aktivera Smart optimering

Smart optimering är en funktion som är avsedd att anpassa sökningen efter skadlig kod i datorn. När funktionen är aktiverad ökar den genomsökningshastigheten utan att försämra säkerheten i systemet.

 

Bevara tidsstämpeln för senaste åtkomst
Markera det här alterantivet om du vill behålla den ursprungliga åtkomsttiden för genomsökta filer i stället för att uppdatera den (t.ex. för användning med system för säkerhetskopiering av data).

Bläddra i genomsökningsloggen

Med det här alternativet kan du aktivera/inaktivera rullning i loggarna. Om alternativet är markerat rullas informationen uppåt i fönstret.

Visa meddelande om slutförd genomsökning i ett separat fönster

Ett nytt fönster med information om genomsökningsresultatet öppnas. Mer information finns i avsnittet om slutförda genomsökningar.

 

Inställningar för genomsökning