Upptäcka hot

Nod32 ea scan clean Upptäcka hot

Om några infekterade filer inte rensades under en genomsökning (eller rensningsnivån har ställts in på Ingen rensning) visas ett varningsfönster där du ombeds välja åtgärder för filerna. Välj först åtgärder för filerna (åtgärderna anges individuellt för varje fil i listan) och klicka sedan på Kör.

 

Upptäcka hot