Annat

Nod32 ea config system Annat

Logga alla objekt

Om du väljer det här alternativet visar loggfilen alla genomsökta filer även om de inte är infekterade (exempel: om en infiltrering upptäcks i ett arkiv innehåller logglistan också de rena filerna i arkivet).

Aktivera Smart optimering

Smart optimering är en funktion som är avsedd att anpassa sökningen efter skadlig kod i datorn. När funktionen är aktiverad ökar den genomsökningshastigheten utan att försämra säkerheten i systemet.

 

Annat