Begränsningar

Nod32 config limit Begränsningar

Under Begränsningar kan du ange en maximal storlek på objekt och nivåer på de nästlade arkiv som ska genomsökas:

Maximal objektstorlek (bytes)
Anger maximal storlek på objekt som ska genomsökas. Den angivna antivirusmodulen kommer endast att genomsöka objekt som är mindre än den angivna storleken. Vi rekommenderar inte att standardvärdet ändras eftersom det i regel inte finns någon anledning att ändra detta. Alternativet ska endast ändras av avancerade användare som kan ha särskilda anledningar till att undanta större objekt från genomsökning.

Maximal tid för genomsökning av objekt (sek.)
Anger maximal tid för genomsökning av ett objekt. Om användaren har angett ett värde här kommer antivirusmodulen att sluta genomsöka ett objekt när den angivna tiden förflutit, oavsett om genomsökningen avslutats eller inte. Den här inställningen avser genomsökning av arkiv.

Antal nästlade arkiv
Anger maximalt djup vid arkivgenomsökningen. Vi rekommenderar inte att standardvärdet 10 ändras, eftersom det i regel inte finns någon anledning att ändra detta. Om genomsökningen avslutats i förtid på grund av antalet nästlade arkiv kommer arkivet inte att kontrolleras.

Maximal filstorlek i arkivet (bytes)
Här kan du ange maximal filstorlek för filer i arkiven (efter att de extraherats). Om genomsökningen av ett arkiv avslutats i förtid p.g.a. detta kommer arkivet inte att kontrolleras.

 

Begränsningar