Rensning

Nod32 ea config clean Rensning

På den här fliken kan du konfigurera skannerfunktioner när du vill rensa infekterade filer.

Ingen rensning

Infekterade filer rensas inte automatiskt. Ett varningsfönster visas där du kan välja en åtgärd.

Varning

Om ett arkiv innehåller en eller flera filer som är infekterade finns det två sätt att hantera arkivet. I standardläget tas hela arkivet bort om alla filer i arkivet är infekterade. I strikt rensningsläge tas arkivet bort om det innehåller minst en infekterad fil, oavsett status på andra filer i arkivet.

Standardnivå

Programmet försöker automatiskt rensa eller ta bort infekterade filer. Om det inte är möjligt att välja rätt åtgärd automatiskt visas flera olika uppföljningsåtgärder. Samma sak händer om det inte går att utföra en fördefinierad åtgärd.

Strikt rensning

Programmet rensar eller tar bort alla infekterade filer. Det enda undantaget är systemfiler. Om det inte är möjligt att rensa dem visas ett varningsfönster med förslag på åtgärder.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rensning