Tillägg

Nod32 ea config extension Tillägg

Filnamnstillägg som ska genomsökas efter virus. Tillägget anger vilken typ av information en fil innehåller.

Genomsök alla filer

markera det här alternativet om du vill genomsöka alla filer som standard. Om det här alternativet är omarkerat genomsöks standarduppsättningen tillägg (de som är kända för att innehålla skadlig kod).

Tillägg

om du anger ett tillägg aktiveras knappen Lägg till som du trycker på för att lägga till det nya tillägget i listan. Klicka på tillägget i listan och klicka sedan på Ta bort om du vill ta bort tillägget från listan.

Genomsök inte filer utan tillägg

om du markerar den här kryssrutan genomsöks inte filer utan tillägg

Standard

om du bara vill genomsöka standarduppsättningen tillägg klickar du på Standard och bekräftar

Tillägg