Protokollfiltrering

Obs!

Den nya WFP-arkitekturen (Windows Filtering Platform) börjar med Windows Vista Service Pack 1 och Windows Server 2008, och används för att kontrollera nätverkskommunikationen. Eftersom WFP-teknik använder särskild övervakningsteknik är avdelningen Protokollfiltrering inte tillgänglig.

På den här fliken finns alternativ för inställning av antivirusskyddet för POP3-programprotokoll (används av e-postklienter för att hämta e-post från fjärrservrar) och HTTP (används för att surfa på Internet). Protokollen kontrolleras av genomsökningsmotorn ThreatSense som sömlöst integrerar alla avancerade genomsökningsmetoder för skadlig programvara. Kontrollen sker automatiskt oavsett vilken webbläsare eller e-postklient som används. För krypterad kommunikation (SSL), se Protokollfiltrering > SSL.

Nod32 ea config epfw scan main page Protokollfiltrering

Aktivera innehållsfiltrering av programprotokoll

Om det här alternativet är aktiverat kontrolleras all HTTP- och POP3-trafik av antivirusskannern

 

Övervakning av all kommunikation säkerställs genom att trafiken routas till en intern proxyserver där den genomsöks efter hot. Routning kan aktiveras för:

  • HTTP- och POP3-portar – routning av trafiken till den interna proxyservern begränsas till HTTP- och POP3-portar
  • Program markerade som webbläsare och e-postprogram – routning av trafiken till den interna proxyservern begränsas till de program som markerats som webbläsare och e-postklienter
  • Portar och program markerade som webbläsare och e-postprogram – aktiverar routning av all trafik till den interna proxyservern för HTTP- och POP3-portar samt för de program som markerats som webbläsare och e-postklienter

 

Protokollfiltrering