SSL

 

Nod32 ea config epfw ssl SSL

 

 

Konfiguration av protokoll som är inkapslade i SSL-protokoll

Genomsök alltid SSL-protokoll
Välj det här alternativet för att genomsöka all kommunikation som använder ett certifikat som angetts i listan över betrodda certifikat. Kommunikation som använder certifikat från listan över undantagna certifikat kommer inte att kontrolleras.

Fråga om webbplatser som inte har besökts tidigare (exkluderade objekt kan anges)
Om du anger en ny SSL-skyddad plats (med ett okänt certifikat) får du ett meddelande innan du tillåts besöka platsen

Genomsök inte SSL-protokoll
Om det här alternativet valts kommer ESET NOD32 Antivirus inte att genomsöka kommunikation via SSL

 

Tillämpa undantag som har skapats baserat på certifikat
Aktiverar undantag som angetts vid undantagna och betrodda certifikat för genomsökning av SSL-kommunikation. Alternativet är tillgängligt om du väljer Protokollfiltrering > SSL > Genomsök alltid SSL-protokoll.

Blockera krypterad kommunikation med hjälp av det föråldrade SSL v2-protokollet
Kommunikation som använder en tidigare version av SSL-protokollet kommer automatiskt att blockeras

 

SSL