Certifikat

Nod32 ea config epfw ssl cert set Certifikat

Rotcertifikat

Lägg till rotcertifikatet till kända webbläsare
för att SSL-kommunikation ska fungera korrekt i webbläsare/e-postklienter är det viktigt att rotcertifikatet för ESET spol s r.o. läggs till i listan över kända certifikat (utgivare). Markera det här alternativet för att automatiskt lägga till rotcertifikatet för ESET till kända webbläsare (t.ex. Opera, Firefox). För webbläsare som lagrar uppgifter om systemcertifiering läggs certifikatet automatiskt till (t.ex. Internet Explorer). Om du vill lägga till certifikatet i webbläsare som inte stöds klickar du på Visa certifikat > Information > Kopiera till fil… och importerar det sedan manuellt till webbläsaren.

 

Om certifikatet inte kan verifieras genom lagringen av betrodda rotcertifikatutgivare

Fråga om certifikatets giltighet
Fråga användaren om vilken åtgärd som ska vidtas

Blockera kommunikation som använder certifikatet
Avslutar anslutningen till webbplatsen som använder certifikatet om det är ogiltigt eller skadat

Fråga om certifikatets giltighet
Fråga användaren om vilken åtgärd som ska vidtas

Blockera kommunikation som använder certifikatet
Avslutar anslutningen till webbplatsen som använder certifikatet

 

 

Certifikat