Betrodda certifikat

Nod32 ea config epfw ssl trusted Betrodda certifikat

Avdelningen Betrodda certifikat visar en lista över alla ej betrodda certifikat som användaren klassificerat om som betrodda. ESET NOD32 Antivirus kommer att kontrollera innehållet i krypterad kommunikation som använder certifikat i den här listan.

Om du vill ta bort valda objekt från listan klickar du på knappen Ta bort.

Klicka på Visa för att visa information om det valda certifikatet.

 

Betrodda certifikat