Undantagna certifikat

Nod32 ea config epfw ssl exclude Undantagna certifikat

Avdelningen med undantagna certifikat innehåller certifikat som anses vara säkra. Programmet kommer inte att kontrollera innehållet i krypterad kommunikation som använder certifikat i den här listan. Vi rekommenderar användaren att endast installera de webbcertifikat som är garanterat säkra och som inte kräver filtrering av innehållet.

Om du vill ta bort valda objekt från listan klickar du på knappen Ta bort.
Klicka på Visa för att visa information om det valda certifikatet.

 

Undantagna certifikat