Skydd av e-postklient

Nod32 ea config mail Skydd av e postklient

Inställning av skydd av e-post.

Aktivera skydd av e-post – markera eller avmarkera kryssrutan för att aktivera eller inaktivera skydd av e-postkommunikation
Parameterinställningar för ThreatSense-motorn – inställning av avancerad virusgenomsökning som låter dig konfigurera genomsökningsmål, detektionsmetoder osv. Klicka på Inställningar… om du vill visa inställningsfönstret för detaljerad virusgenomsökning.

Efter att ett e-postmeddelande har kontrollerats kan ett meddelande med genomsökningsresultatet bifogas till e-postmeddelandet. Meddelanden är naturligtvis inte helt betrodda eftersom de kan undantas i problematiska HTML-meddelanden eller förfalskas av vissa virus. Meddelanden kan läggas till i antingen mottagen/läst e-post eller i utgående e-post (eller båda). Följande alternativ finns tillgängliga:

Aldrig

inga meddelanden läggs till

Till all e-post

programmet lägger till meddelanden till all genomsökt e-post

Endast till infekterad e-post

endast meddelanden som innehåller skadlig programvara märks som kontrollerad

Lägg till meddelande till ämnesraden…

Om du vill att e-postskyddet ska innefatta en virusvarning i ämnesraden för infekterad e-post markerar du kryssrutan Bifoga till ämnesraden…. Den här funktionen möjliggör enkel, ämnesbaserad filtrering av infekterad e-post (om ditt e-postprogram stöder funktionen).

 

Skydd av e-postklient