Kompatibilitet

Nod32 ea config epfw scan pop3 comp Kompatibilitet

Som standard körs POP3-skannern i det högsta effektivitetsläget vilket innebär att alla funktioner är aktiverade. Om du har problem med att ta emot e-post efter att du har installerat programmet kan du försöka minska effektiviteten på kompatibilitetsfliken mot det högsta kompatibilitetsläget. Om du ökar skannerns kompatibilitet blir vissa funktioner inte längre tillgängliga.

Maximal effektivitet

Det här är standardinställningen som är kompatibel med de flesta e-postklienter. Om ett virus upptäcks blockeras det av skannern och ett varningsfönster med alternativen att ta bort eller byta namn på bilagan visas.

Mediumkompatibilitet

Skannern fungerar som den ska, men dess effektivitet kan vara begränsad på grund av kompatibiliteten.

Maximal kompatibilitet

Om en infiltration upptäcks visas ett varningsfönster, men ingen åtgärd kan vidtas. Skannern märker inte ut meddelanden, och bilagor ändras inte.

Kompatibilitet