Avancerade inställningar

Nod32 ea config advanced amon Avancerade inställningar

Ytterligare ThreatSense-parametrar för filer som nyligen har skapats eller ändrats

Följande inställningar används bara när filer skapas och ändras för att spara systemresurser:

Internt packade filer

Växlar genomsökning av internt packade filer.

Självuppackande arkiv

Växlar genomsökning av självuppackande arkiv (SFX).

Avancerad heuristik

Växlar avancerad heuristik (på/av). Avancerad heuristik känner av nya hot innan virussignaturdatabasen uppdaterats.

Standardinställningar för genomsökning av arkiv

Om du väljer det här alternativet används standardinställningarna för genomsökning av arkiv.

Antal nästlade arkiv

Avmarkera standardinställningar för genomsökning av arkiv och ange maximal nivå vid genomsökning av arkiv.

Maximal filstorlek

Här kan du ange maximal filstorlek för de arkiv som ska genomsökas.

Ytterligare ThreatSense-parametrar för filer som har körts

Avancerad heuristik vid körning av fil

Avancerad heuristik används inte i standardläget när filer exekveras. I vissa fall kan det dock vara en god idé att aktivera det här alternativet. Observera att avancerad heuristik kan göra att vissa program körs långsammare på grund av ökade systemkrav.

 

Avancerad heuristik när filer körs från flyttbara medier

Om alternativet aktiverats används en genomsökning med avancerad heuristik när ett program körs från ett flyttbart medium. Klicka på knappen Undantag för att definiera flyttbara medier för vilka parameterinställningar för ThreatSense-motorn används (avancerad heuristik har inaktiverats här i standardläget).

 

Flyttbara media

Blockera flyttbara medier
Välj det här alternativet för att blockera flyttbara medier som är anslutna till datorn. Om du vill att vissa medier ska vara tillgängliga kan du undanta dem från blockeringen (klicka på knappen Exkluderade objekt…).

Avancerade inställningar