Ställa in blockering av flyttbara medier

Ökad användning av flyttbara medier medför risken att skadlig kod sprids genom sådana enheter. Eftersom det här utgör en allvarlig risk för datorns säkerhet har vi gjort alternativen för skydd av flyttbara medier strängare och lagt till alternativet att blockera flyttbara medier.

Nod32 ea usb devices amon Ställa in blockering av flyttbara medier 

Inställningsfönstret för Flyttbara medier gör det möjligt att välja enheter där du vill öka säkerheten.

Följande alternativ finns tillgängliga för markerade enheter:

  • Blockera flyttbara medier välj det här alternativet för att aktivera blockering av flyttbara medier. Listan över blockerade medier längst upp i inställningsfönstret Tillåtna flyttbara medier kan endast ändras när det här alternativet har aktiverats.
  • Avancerad heuristik när filer körs från flyttbara medier – aktivera det här alternativet för att använda avancerad heuristik när filer som körs från flyttbara medier genomsöks.

 

Ställa in blockering av flyttbara medier