Undanta

Nod32 ea config exclude Undanta

I det här avsnittet kan du undanta filer och mappar från genomsökning. Vi rekommenderar inte att du ändrar de här alternativen om du vill vara säker på att alla objekt genomsöks efter hot.

Sökväg sökväg till undantagna filer och mappar

Hot – om det finns ett namn på ett hot bredvid en undantagen fil betyder detta att filen endast är undantagen för det angivna hotet (d.v.s. inte helt undantagen). Om filen infekteras med annan skadlig kod vid ett senare tillfälle kommer denna skadliga kod att detekteras av antivirusmodulen. Den här typen av undantag kan endast användas för vissa typer av infiltrationer och kan skapas antingen i varningsfönstret som visar hotet/infiltrationen (klicka på Visa avancerade alternativ och välj sedan Undanta från detektering), eller under Inställningar > Karantän med alternativet Återställ och exkludera från genomsökning som finns i kontextmenyn för filen som har placerats i karantän.

Lägg till… - undantar objekt från genomsökning

Redigera… för att redigera markerade poster
Ta bort tar bort markerade poster
Standard – avbryter alla undantag.

Så här undantar du objekt från genomsökning av den inbyggda realtidsskannern:

  • Markera Lägg till…
  • Ange sökvägen till ett objekt eller välj det i trädstrukturen nedan.

 

Undanta