Lägg till eller redigera exkluderingar

Nod32 ea exclude Lägg till eller redigera exkluderingar

I det här dialogfönstret kan du lägga till eller redigera exkluderingar. Det kan göras på två sätt:

  • antingen genom att du anger sökvägen till ett objekt som ska exkluderas, eller
  • genom att markera det i trädstrukturen.

Om du använder den första metoden kan du använda jokertecken enligt beskrivningen i avsnittet Exkluderingsformat.

 

Lägg till eller redigera exkluderingar