Webbåtkomstskydd

Nod32 ea config web Webbåtkomstskydd

Inställning av kontroll av HTTP-kommunikation.

Aktivera webbåtkomstskydd – markera eller avmarkera kryssrutan för att aktivera eller inaktivera åtkomstskydd
Parameterinställningar för ThreatSense-motorn – inställning av avancerad virusgenomsökning som låter dig konfigurera genomsökningsmål, detektionsmetoder osv. Klicka på Inställningar… om du vill visa inställningsfönstret för detaljerad virusgenomsökning.

Webbåtkomstskydd