HTTP-filter

På den här fliken kan du konfigurera alternativen för kontroll av HTTP(s)-kommunikation.

Nod32 ea config epfw scan http HTTP filter

Aktivera HTTP-kontroll

om det här alternativet är aktiverat genomsöks all trafik genom HTTP efter skadlig programvara.

Portar som används av HTTP-protokollet

en lista över HTTP-portar som ska kontrolleras. Portarna 80, 8080 och 3128 har ställts in som standard.

 

ESET NOD32 Antivirus stöder också kontroll av HTTPS-protokoll. Den här typen av kommunikation använder en krypterad kanal för att överföra information mellan server och klient. ESET NOD32 Antivirus kontrollerar kommunikationen med SSL-kryptering (Secure Socket Layer) och TLS-kryptering (Transport Layer Security).

Filtreringsläge för HTTPS

Använd inte kontroll av HTTPS-protokoll
krypterad kommunikation kommer inte att kontrolleras

Använd kontroll av HTTPS-protokoll för angivna portar
markera det här alternativet om du endast vill aktivera HTTPS-kontroll för portar som definierats under Portar som används av HTTPS-protokollet

Använd kontroll av HTTPS-protokoll för program som har markerats som webbläsare som använder angivna portar
programmet kontrollerar endast de program som angetts under avdelningen webbläsare och som använder portar som definierats under Portar som används av HTTPS-protokollet

Portar som används av HTTPS-protokollet
en lista över HTTPS-portar som ska kontrolleras. Port 443 anges som standard.

 

HTTP-filter