Listor över HTTP-adresser/masker

Nod32 ea config epfw url set manager Listor över HTTP adresser/masker

Här kan du ange listor över HTTP-adresser som kommer att blockeras, tillåtas eller undantas från kontroll.

Följande tre listor är tillgängliga i standardläget:

  • Lista över adresser som är undantagna från filtrering – Inga kontroller av skadlig kod kommer att göras för någon adress som läggs till i den här listan
  • Lista över blockerade adresser/masker – Användaren kommer inte att ges åtkomst till adresser i den här listan
  • Lista över tillåtna adresser – Om alternativet ”Tillåt endast åtkomst till HTTP-adresser i listan över tillåtna adresser” aktiverats kommer användaren endast att ha åtkomst till adresser i den här listan

Klicka på Lägg till om du vill skapa en ny lista. Du kan ta bort valda listor genom att klicka på Ta bort.

 

Listor över HTTP-adresser/masker