Skapa ny lista

 

Nod32 ea config epfw new url set Skapa ny lista

Här kan du ange listor över HTTP-adresser/masker som kommer att blockeras, tillåtas eller undantas från kontroll.

Typ av adresslista

Det finns tre typer av listor:

  • Lista över adresser som är undantagna från filtrering – Inga kontroller av skadlig kod kommer att göras för någon adress som läggs till i den här listan
  • Lista över blockerade adresser/masker – Användaren kommer inte att ges åtkomst till adresser i den här listan
  • Lista över tillåtna adresser – Om alternativet ”Tillåt endast åtkomst till HTTP-adresser i listan över tillåtna adresser” aktiverats kommer användaren endast att ha åtkomst till adresser i den här listan

Listnamn
Ange listans namn.

Listbeskrivning
Ge en kort beskrivning av listan (tillval).

 

Skapa ny lista