Webbläsare

Nod32 ea config epfw browsers Webbläsare

Obs!

Den nya WFP-arkitekturen (Windows Filtering Platform) börjar med Windows Vista Service Pack 1 och Windows Server 2008, och används för att kontrollera nätverkskommunikationen. Eftersom WFP-teknik använder särskild övervakningsteknik är avdelningen Webbläsare inte tillgänglig.

Eftersom enorma mängder skadlig kod cirkulerar på webben är säkert surfande på Internet en väldigt viktig del av datorskydd. Sårbarheter hos webbläsare och försåtliga länkar gör att skadlig kod kan komma in i systemet utan att märkas, vilket är skälet till att ESET NOD32 Antivirus fokuserar på webbläsarsäkerhet. Varje program som har åtkomst till nätverket kan markeras som en webbläsare. Kryssrutan har tre tillstånd:

Avmarkerad – kommunikation med program filtreras endast för angivna portar
Markerad – kommunikationen är alltid filtrerad (även om en annan port angetts)
Kryssmarkerad – kommunikationen med de program som kryssmarkerats kommer inte att filtreras alls

 

 

 

Webbläsare