Felsökning

Nod32 ea support request Felsökning

Det första steget när du vill kontakta kundtjänst är att använda supportformuläret. Ange kontaktinformation och en beskrivning av problemet från kundens synvinkel. Överst i fönstret anger du ditt Namn, ditt Efternamn och en e-postadress. Dessa data identifierar dig som vår kund och ger representanterna i kundtjänst en svarsadress. Verifiera e-postadressen genom att ange den på nytt. I fältet Typ av problem anger du vad ditt problem handlar om (antivirus, infiltrationsproblem o.s.v.). Fyll därefter i ämnet för din fråga. Det bör motsvara det aktuella problemet. Nederdelen av fönstret består av området Fråga eller problembeskrivning. I det här området kan du ge en detaljerad beskrivning av problemet, eller formulera din fråga till kundtjänst. Klicka på Nästa när du vill gå vidare till nästa steg.

 

Felsökning