Vänta på support

Om du bekräftar den information som ska skickas till ESET:s kundsupport, börjar ESET SysInspector skapa en ny systemavbildning som ska skickas med din fråga. Vänta i några sekunder när loggen skapas (tiden varierar beroende på maskinvarukonfigurationen och programmen som finns installerade på systemet).

 

Vänta på support