Information om Schemaläggaren

Nod32 ea scheduler info Information om Schemaläggaren

I ESET NOD32 Antivirus finns ett kraftfullt och lätthanterligt schemaläggningsprogram. Det kan användas för att schemalägga följande aktiviteter: uppdatering av virussignaturdatabasen, genomsökning, kontroll av systemstartfiler och underhåll av loggfiler. Du kan lägga till eller ta bort aktiviteter direkt i Schemaläggarens huvudfönster (klicka på Lägg till eller Ta bort längst ned i fönstret). Du kan utföra följande åtgärder genom att högerklicka var som helst i Schemaläggarens fönster: visa detaljerad information, utföra aktiviteten omedelbart, lägga till en ny aktivitet eller ta bort en befintlig aktivitet. Du kan aktivera/inaktivera aktiviteterna med hjälp av kryssrutorna i början av varje post.

Information om Schemaläggaren